Disclaimer

De inhoud van de website bestaat uit door de uitgever verzamelde en/of door derden aangeleverde informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die de uitgever besteedt aan de samenstelling van deze site kan zij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of continue actualiteit van de inhoud van de site. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Geschiktheid doel

De uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

User generated content

Beweringen en meningen, geuit in reviews op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de uitgever. De uitgever kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Aanpassingen

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De uitgever behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Onder wijzigen wordt in elk geval verstaan het toevoegen, aanpassen en verwijderen van informatie en/of functionaliteit.

Links naar derden

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. U wordt aangeraden hiervoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt te raadplegen.

Waarom boeken via ErOpUitstapjes.nl?

De 3 voornaamste redenen:

Niet naar kassa

Koop je tickets online en print ze thuis. Je hoeft niet meer in de rij bij de kaartverkoop.

Niet in de rij

Met een (geprint) e-ticket hoef je niet in de rij. Veel pretparken hebben een aparte rij voor mensen met tickets.

Wel korting

De aanbiedingen op ErOpUitstapjes.nl gelden alleen als je koopt via de website. Je profiteert van de aanbieding.

1515

locaties

24

categorieën

6

thema's

200

aanbiedingen

Aanbiedingen voor o.a. de volgende locaties

Op ErOpUitstapjes.nl vind je een breed en gevarieerd aanbod van uitjes: